x

Par mums

Uzņēmuma apraksts

Ceļu satiksmes regulēšanas un drošības līdzekļu izgatavošanas dienests tika izveidots Daugavpilī 1978.gadā. Uzņēmums Speciālā elektromontāžas daļa (СМЭУ) Iekšlietu nodaļa (ОВД) pie Daugavpils izpildkomitejas (ГИК) no pirmajām dienām nodarbojās ar ceļa zīmju uzstādīšanu, pirmo luksoforu objektu celtniecību, ceļa marķējumu krāsošanu.

No 01.01.1988.gada uzņēmums nonāca VAI pakļautībā un tika pārdēvēts par Speciālo elektromontāžas daļu (СМЭУ) LSSR IM VAI „Signāls”. No šī laika darbi tika veikti ne tikai pilsētā, bet arī pa visu Daugavpils rajonu.

No 01.01.1988.gada, visu dienestu reorganizācijas rezultātā, kuri saistīti ar ceļu kustības organizēšanu, uzņēmums kļuva par Rīgas SIA „CKD” filiāli Latgales reģionā. Darbi tika veikti Rēzeknē, Preiļos, Jēkabpilī, Ilūkstē, Subatē, Krāslavā un Daugavpilī.

 

1996.gada aprīlī uzņēmums atdalījās un tika reģistrēts kā SIA „CKD D”.

Sertifikāti un projekti

SIA CKD D Ceļu zīmju atbilstības novērtēšana

SIA CKD-D ir īstenojis projektu "Ceļa zīmju atbilstības novērtēšana", kā rezultātā uzņēmums ir saņēmis sertifikātu, kas apliecina uzņēmuma ceļa zīmju atbilstību nostiprinātajām ceļa zīmēm.

SIA CKD D ir noslēdzis 2017. gada 15. marta līgumu Nr. SKV-L-2017/152 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 Iet uz projektu lapu.